Bestuursupdate 2 VViN oktober 2020

20 oktober 2020

 
 
 
 
 
 
 

Bestuursupdate 2 VViN oktober 2020

 
 

View this email in your browser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Bestuursupdate 2 VViN oktober 2020
 

In deze bestuursupdate:

Heb je nieuwsitems voor de bestuursupdate? Stuur deze dan naar: info@remove-this.vvin.nl.
                                                                                                                                       

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 12 november 2020 online


Gelet op de huidige situatie rondom Covid-19 zal de Algemene Ledenvergadering van donderdag 12 november 2020 online via MS Teams georganiseerd worden.
De stukken voor deze ALV zullen binnenkort verstuurd worden.

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Strategisch plan VViN 2021

Het Strategisch plan VViN 2021 zal een van de agendapunten zijn tijdens de ALV van 12 november aanstaande. Aangezien we een vereniging voor en door leden zijn, willen we alle leden nauw betrekken bij de opzet van het plan. Aan de hand van enkele vragen wordt input verzameld om het plan gestructureerd vorm te geven.
Tijdens de ALV zal de input worden besproken zodat er een begroting kan worden opgesteld.

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

VViN - aanbestedingen

Recent heeft de Rijksoverheid een reeks aanbestedingen in het kader van tolkbemiddelingen gepubliceerd. Voorafgaand aan deze publicatie heeft de VViN haar zorgen geuit over het gevolgde proces en de kaders die tot dan toe geschetst waren bij de verschillende marktconsultaties. Ook heeft de VViN bezwaar gemaakt tegen het feit dat zij als branchevereniging geen gesprekspartner is geweest bij de totstandkoming van het nieuwe beleid rondom de inzet van tolkdiensten. De VViN heeft deze zorgen kenbaar gemaakt in een brief die ze naar de programmadirectie heeft gestuurd. 
 
Nu de stukken gepubliceerd zijn, zijn de zorgen van de VViN over de ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid en het te volgen beleid ten aanzien van de inkoop van tolkdiensten verder gestegen.
Aan onze leden de oproep om je te melden bij ons, als je op dit dossier met het bestuur van gedachten wilt wisselen. Het is van belang dat meerdere leden zich melden, aangezien binnen het bestuur van de VViN onvoldoende vertegenwoordiging van de tolkenbemiddelaars aanwezig is om een evenwichtige reactie op te kunnen stellen. Meld je dus aan als geïnteresseerde in deze casus en we betrekken je bij de vervolgstappen!

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share

 
 
 
 
 
 

Tweet

 
 
 
 
 
 

Forward

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken?
Stuur dan een mailbericht naar het secretariaat van de vereniging via info@remove-this.vvin.nl.