Bestuursupdate VViN april 2020

07 april 2020

 
 
 
 
 
 
 

Bestuursupdate VViN april 2020

 
 

View this email in your browser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief april 2020
 

In deze nieuwsbrief:

Heeft u nieuwsitems voor de bestuursupdate? Stuur deze dan naar: info@remove-this.vvin.nl.                                                                                                                                          

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Datum Algemene Ledenvergadering gewijzigd


Het zijn spannende tijden voor ons als ondernemer en als mens. Er is veel nieuws en veel informatie; er komt veel op ons af.
In verband met de maatregelen die genomen zijn ter verspreiding van het virus, is besloten de eerste Algemene Ledenvergadering van 2020 te plannen op donderdag 18 juni 2020
Deze ALV zal zijn bij Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten.
Wij gaan ervan uit dat het mogelijk is deze ALV dan te organiseren. Mocht dit wijzigen, dan zullen wij jullie informeren.

 
 

 

 
 

 

 
 

Vooraankondiging enquête onder leden door Panteia
 

Zoals jullie weten heeft het bestuur van de VViN in het afgelopen jaar moeten constateren dat het marktonderzoek dat wij met het CBS uitvoerden over het jaar 2016 niet kon worden herhaald. Recent is daarom een overeenkomst getekend met onderzoeksbureau Panteia. Zij kunnen beschikken over de cijfers van het CBS en bieden daarom de gewenste mogelijkheid om het eerdere onderzoek op vergelijkbare wijze op te volgen.
Dit vervolgonderzoek omvat een tweejaarlijkse jaarrapportage.

Om de branche-informatie te optimaliseren wordt door Panteia een korte ledenenquête uitgevoerd met de vraag om aan te geven hoe binnen het bedrijf de omzet naar hoofdactiviteit is verdeeld en hoeveel personen in 2019 in dienst waren bij uw bedrijf.
Op basis van deze sleutels kan in combinatie met data van het CBS de totale omzet in de branche worden berekend en worden verdeeld naar hoofdactiviteiten. Publicatie van de resultaten vindt uitsluitend plaats als gemiddelde van de VViN leden en NIET op het niveau van individuele bedrijven.

Hierbij doen wij een beroep op jullie om hieraan mee te werken.

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Verspreiden van informatie van leden voor PR-doeleinden

Met enige regelmaat wordt het secretariaat van de VViN gevraagd om informatie van leden te delen met de andere VViN-leden. Natuurlijk doen wij dat graag, wanneer dit de gezamenlijke kennis en kunde verbetert. Het delen van kennis of het informeren van leden over specifieke activiteiten is immers een van de kerndoelen van onze vereniging. We zetten er echter wel een maar bij.
In Nederland en Europa hebben we spelregels afgesproken over het direct benaderen van bedrijven voor commerciële doeleinden. Elk bedrijf en elke organisatie dient zich daaraan te houden, ook de VViN.
Is het doel van een informatiebericht reclame maken, werven of iets verkopen? Dan is dit bericht van commerciële aard. En wanneer het doel een commercieel karakter heeft, zoals bijvoorbeeld het verkopen van een workshop, tegen betaling bieden van training of een ander specifiek aanbod, zal het bestuur niet actief meewerken aan de verspreiding ervan.
Met andere woorden, de VViN vormt geen kanaal voor het verspreiden van reclame of andere commerciële promotie. Het onbaatzuchtig delen van kennis kan natuurlijk altijd.
Het staat leden uiteraard vrij om zelf de ledenlijst aan te wenden en informatie over hun aanbod of een bepaalde service te delen met inachtneming van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

REMINDER
Vacature voorzitter VViN 


Tijdens de laatste ALV van 2019 heeft Dave van den Akker zijn aftreden als voorzitter aangekondigd met daarbij de oproep om je kandidaat te stellen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Helaas hebben wij nog geen aanmeldingen mogen ontvangen en roepen wij jullie op je kandidaat te stellen.

Binnen het bestuur is er de kans dossierkennis over de meest relevante zaken vanuit overheid en maatschappij op te bouwen en via de EUATC kan een sterk internationaal netwerk opgebouwd worden.
Een voorzitter is de leden tot dienst, heeft begrip van relevante beleidskwesties en kan met de leden van gedachten wisselen over de uitdagingen van het runnen van een vertaalbureau.  
De inspanning die hierbij hoort komt per saldo neer op 1 á 2 uur per week. Wat mij betreft dus goed bestede tijd!
 
Voor eventuele vragen over de functie van voorzitter van de VViN en/of een meer persoonlijke toelichting, kan contact worden opgenomen met Dave van den Akker. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share

 
 
 
 
 
 

Tweet

 
 
 
 
 
 

Forward

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken?
Stuur dan een mailbericht naar het secretariaat van de vereniging via info@remove-this.vvin.nl.