Early bird met een week verlengd!

13 februari 2018

 
 
 

AANMELDEN

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Laatste week early bird                    English version below

Vroegboekkorting verlengd tot 18 februari!

Dit is de laatste week waarin u zich met vroegboekkorting kunt aanmelden voor het Tolk- en Vertaalcongres op 9 en 10 maart in Breda. Meer dan 250 vakgenoten uit binnen- en buitenland hebben al besloten om aan het congres deel te nemen. Wacht niet langer en zorg dat u er op 9 en 10 maart bij bent voor

 • De ontmoeting met honderden vakgenoten
 • De keynote van de bekende futuroloog Willem Peter de Ridder: Embrace the Future
 • De keynote van TAUS-veteraan Jaap van der Meer: Nunc est Tempus
 • De keynote van Robert Etches: Trends, Innovation and Multilingual Communication in the 2020s
 
 
 

 

 
 

Verder kunt u het volgende verwachten:

 • Presentaties over de nieuwste technologische ontwikkelingen, van vertaal-  en projectmanagementtools tot neural machine translation. Nieuwe hype of een echte doorbraak?
 • Een aparte zaal die speciaal gericht zal zijn op alles wat met tolken te maken heeft: met bijdragen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Europese Commissie, maar ook uit het werkveld en de opleidingen.
 • Niet te missen informatie over de bedrijfsvoering in de vertaalbranche, met presentaties over de aanstaande Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ISO-standaarden en KPI’s, de relatie tussen vertaalbureaus en zelfstandig vertalers aan de hand van een Hongaarse casestory, en nog veel meer.

Wacht niet langer en meld u zich nu aan!
Zie voor het volledige programma: http://www.tenvcongres.nl/programma/

 
 

 

  

 

 
 
 
 

Inschrijving voor workshops met 'Voorinschrijving'

In het programma treft u diverse workshops aan met de vermelding 'Voorinschrijving'.
Medio volgende week zal de informatie gedeeld worden over de wijze van inschrijving voor deze workshops.

Let op: VOL = VOL dus registreer u nu nog als deelnemer van het congres, zodat u ook de informatie ontvangt en deel kunt nemen aan deze workshops.

 

 
 
 
 

 

 

Hoofdsponsor Tolk- en Vertaalcongres 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

English Version

Final Early Bird week

Early bird extended until 18th February!

This is the last week to register with early bird discount for the Interpretation and Translation Congress on 9 and 10 March in Breda. More than 250 colleagues from the Netherlands and abroad have already decided to participate. Don't wait any longer and make sure to be there on 9 and 10 March for

 • The encounter with hundreds of colleagues
 • The keynote of the well-known futurologist Willem Peter de Ridder: Embrace the Future
 • The keynote of TAUS veteran Jaap van der Meer: Nunc est Tempus
 • Robert Etches' keynote: Trends, Innovation, and Multilingual Communication in the 2020s.

You can also expect the following:

 • Presentations on the latest technological developments, from translation and project management tools to neural machine translation. New hype or a real breakthrough?
 • A separate track dedicated to everything related to interpreting: contributions from the Ministry of Justice and Security, the European Commission, but also from the industry and academia.
 • Essential information on translation industry business operations, with presentations on the upcoming General Data Protection Regulation (GDPR), ISO standards and KPIs, the relationship between translation agencies and independent translators based on a Hungarian case story, and much more.

Don't wait any longer and register now!
For the full program, see: http://www.tenvcongres.nl/programma/

 
 

 

 

REGISTER

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Tolk- & Vertaalcongres 
Tel: +31 13-5332490
Mail: secretariaat@remove-this.tenvcongres.nl
Website: www.tenvcongres.nl

Copyright © 2018 Tolk- en Vertaalcongres, Alle rechten voorbehouden.