Workshop European Language Resource Coordination (ELRC)

24 september 2018

Hierbij zouden we u graag willen uitnodigen voor de Nederlandse workshop van de European Language Resource Coordination (ELRC) die zal plaatsvinden in het Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB, Den Haag op 5 oktober 2018.

ELRC is een initiatief binnen het programma Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Commissie. CEF stelt digitale, herbruikbare basisdiensten voor Europese overheden beschikbaar. Hierbij ligt de focus op het met elkaar in verbinding brengen van de overheidsdiensten van de EU- lidstaten, de Europese burgers en de Europese bedrijven. Een van de belangrijkste uitdagingen waar nationale overheidsdiensten vandaag de dag voor staan is het uitwisselen van informatie over de taalgrenzen heen. Daarom heeft CEF eTranslation ontwikkeld, een online vertaaldienst die zich toespitst op het vertalen van openbare overheidsteksten. In dit verband tracht ELRC taalhulpbronnen te identificeren en te verzamelen die relevant zijn voor de nationale overheden en diensten, om zo eTranslation te helpen zich beter aan de behoeften van de nationale overheidsdiensten aan te passen en meertaligheid van openbare digitale diensten mogelijk te maken.

eTranslation wordt via machine learning ontwikkeld en verfijnd. Om het programma zoveel mogelijk te kunnen laten 'leren', zijn echter veel ruwe (digitale) data nodig: d.w.z. bestaande openbare overheidsteksten en vertalingen daarvan. Een belangrijk doel van de workshop is het identificeren en beschikbaar maken van dergelijke data.

In de ELRC-workshop richten we ons op de huidige positie en de vooruitzichten van Nederland in een digitaal verbonden Europa. We zullen gericht op zoek gaan naar relevante nationale strategieën en acties voor eGovernment, meertaligheid en open data, die Nederland kunnen helpen om de impact van initiatieven van de Europese Commissie te maximaliseren. Via een constructieve dialoog met vakdeskundigen uit de Europese Commissie, hooggeplaatste ambtenaren uit de Nederlandse overheid, taaltechnologen en taaldienstverleners zullen we ervaringen uitwisselen en de behoeften van een moderne, meertalige overheidsadministratie in kaart brengen. De nadruk zal liggen op het belang van het identificeren en aanleveren van taalbronnen (ruwe digitale data), die door de ELRC waar nodig worden geconverteerd en/of geanonimiseerd, en die gebruikt kunnen worden om eTranslation te verbeteren en verfijnen.

In de bijlage vindt u de voorlopige agenda voor de workshop van 5 oktober. Een gedetailleerde en definitieve agenda zal u later worden toegestuurd. De ELRC-workshop is gratis, maar u dient zich wel in te schrijven via lr-coordination.eu/nl/l2netherlands.

Uw feedback en deelname zijn essentieel voor een succesvolle inzet van eTranslation in de Nederlandse openbare dienstverlening. Wij hopen u te mogen verwelkomen op de workshop, waar u kennis kunt maken met deze innovatieve technologie. Ook kijken we uit naar uw feedback op en bijdrage aan de ontwikkeling ervan. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de lokale workshop-organisator, Jan Odijk (mail: i.odijk(5)uu.nl; tel.: 030 253 5745).