Over VViN

Wat doet de VViN?

De VViN maakt zich sterk voor verdergaande professionalisering van de Nederlandse vertaalsector. Alleen zo kunnen we de dienstverlening van de aangesloten bureaus doorlopend verbeteren. Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze vertalingen krijgen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. En dat leverings- en prijsafspraken helder worden gecommuniceerd en stipt nagekomen.

Die professionalisering ondersteunen we op diverse manieren. Zo organiseren we een jaarlijks congres over ontwikkelingen en best practices in de vertaalbranche. We zijn ook pleitbezorger van certificering, bijvoorbeeld volgens de Europese norm NEN-EN 15038 en ISO 17100 voor vertaaldiensten, die de VViN zelf hielp opstellen.

Verder verplichten we alle aangesloten bureaus een gedragscode te hanteren, zodat klanten en bureaus weten wat ze, afgezien van vertaal-inhoudelijke aspecten, van elkaar mogen verwachten.

De VViN is de vaste gesprekspartner voor de overheid waar het gaat om vertaal- en tolkzaken. Zo is de VViN betrokken geweest bij de totstandkoming van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Werken met een VViN-vertaalbureau

Als u kiest voor een vertaalbureau dat het VViN-logo voert, mag u ervan uitgaan dat u kiest voor kwaliteit en betrouwbaarheid.  En mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een geleverd product, dan kunt u terugvallen op de geschillenregeling van de VViN.

VViN-leden hanteren hun eigen tarieven. Marktwerking is daarbij een belangrijke factor, maar ook aspecten als aard en doel van de tekst (een handleiding is wat anders dan een reclametekst), taalcombinatie, tekstomvang en levertijd spelen een rol. Veel bureaus werken met een woordtarief, andere met een uurprijs, of een combinatie van beide. Niettemin zult u in de praktijk in de meeste gevallen duidelijke afspraken kunnen maken over kosten en levertijd.

Algemene Voorwaarden
Leden van de VViN bieden hun diensten aan volgens de Algemene Voorwaarden van de VViN, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482690. Om de Algemene Voorwaarden te bekijken, klik hier.

Klik [hier] om door te gaan naar het ledenoverzicht.