Member Benefits VViN

In het kader van Member Benefits (MB) heeft de VViN met een aantal partijen speciale prijsafspraken gemaakt. Momenteel wordt echter overwogen deze MB af te schaffen. Om de gevolgen hiervan in kaart te brengen horen we a.d.h.v. de volgende stellingen graag uw mening.
Geef aan welke stelling het beste bij u past: