Ieder vertaalbureau dat zich aanmeldt bij de VViN wordt eerst toegelaten als aspirant-lid, en wel voor de periode waarin twee algemene ledenvergaderingen plaatsvinden.

Het aspirant-lidmaatschap kan gezien worden als een wederzijdse kennismakingsperiode. Wat houdt het aspirant-lidmaatschap in?

  • Aspirant-leden zijn van harte welkom op de ledenvergaderingen, die in principe twee keer per jaar worden gehouden, in het voorjaar en in het najaar. Aspirant-leden hebben daar spreekrecht, maar geen stemrecht.
  • Aspirant-leden kunnen deelnemen aan de activiteiten die door de VViN worden georganiseerd.
  • Aspirant-leden kunnen gebruik maken van het VViN-logo met de vermelding ‘aspirant-lid’.
  • Aspirant-leden hebben ook toegang tot het besloten deel van de website.
  • Aspirant-leden betalen een eenmalig entreegeld van € 50,00.