1994: De Nederlandse belangenvereniging voor vertaalbureaus werd opgericht en kreeg de naam Association of Translation Agencies (ATA). Maar vertalersland kent al een ATA – de American Translators Association. 

2012: Een Nederlandse vereniging verdient een Nederlandse naam. Daarom gaat die voortaan verder onder de naam VViN, de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland. 

De VViN was ook een van de initiatiefnemers van de European Union of Associations of Translation Companies (EUATC), de vereniging van alle brancheorganisaties in Europa. Ze is nog altijd een actief en invloedrijk lid van deze Europese koepel.

2021: Alle leden van de VViN zijn vanaf nu ISO-gecertificeerd. Inmiddels zijn niet alleen veel grote, middelgrote en kleine vertaalbureaus aangesloten bij de VViN, maar ook bedrijven die tolkdiensten leveren.

2023: Om zichtbaarder en herkenbaarder te zijn krijgt de VViN een nieuwe uitstraling en herpositionering. Met Vivienne als boegbeeld willen we concreter laten zien wat we doen voor onze leden en voor de branche als geheel. Dat doen we onder andere met een halfjaarlijks magazine. De eerste editie is eind februari 2023 uitgekomen. Nieuwsgierig? Je leest het magazine hier.