Wat doet de VViN?

De VViN zet zich in voor een steeds professionelere tolk- en vertaalsector in Nederland. Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze vertalingen krijgen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. En dat leverings- en prijsafspraken helder worden gecommuniceerd en stipt worden nagekomen.

Die professionalisering ondersteunen we op diverse manieren, onder andere met webinars en workshops voor leden. Ze draagt ook bij aan congressen en evenementen in de tolk- en vertaalbranche.

De VViN en kwaliteit
De VViN is pleitbezorger van hoge kwaliteit en duidelijke kwaliteitsnormen. We hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de Europese norm NEN-EN 15038 en de mondiale norm ISO 17100 voor vertaaldiensten en houden nog steeds een vinger aan de pols in de NEN-commissie voor tolk- en vertaaldiensten. Sinds 2021 is een ISO 17100-certificering (voor vertaaldiensten) en/of een ISO 188441-certificering (voor tolkdiensten) een vereiste om lid te kunnen worden van de VViN. Bovendien hebben alle aangesloten bureaus zich te houden aan de VViN-gedragscode, zodat zowel klanten als bureaus weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

De VViN is er voor haar leden
Je kunt als tolk- of vertaalbureau bij de vereniging terecht als je wilt sparren met anderen die jouw branche begrijpen. Of als je vragen hebt of specifieke kennis op wilt doen. Misschien loop je wel tegen organisatorische kwesties aan waar je het graag eens met gelijkgestemden over wilt hebben. Ook dan zit je goed bij de VViN, de branchevereniging die de belangen van tolk- en vertaalbureaus in Nederland behartigt.

De VViN is ook de vaste gesprekspartner van de overheid voor tolk- en vertaalzaken. Zo zijn we onder andere betrokken geweest bij de totstandkoming van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Taken van de VViN

De VViN legt zich toe op de volgende taken om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren:

VViN heeft u nodig!

Een grote achterban is van nodig voor de VViN om de belangen van haar leden en andere betrokkenen in de vertaalbranche voldoende te kunnen behartigen. Bent u geïnteresseerd in de VViN? Neem dan contact op met ons secretariaat.