Sympathisanten zijn personen en/of organisaties die op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten van de vereniging, maar (nog) niet voor het lidmaatschap in aanmerking komen.

Wat houdt het lidmaatschap van een sympathisant in?

  • Sympathisanten zijn welkom op ledenvergaderingen en kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging.
  • Sympathisanten ontvangen de notulen van algemene ledenvergaderingen en uitnodigingen voor activiteiten van de VViN, zoals conferenties, workshops en presentaties.
  • Sympathisanten worden vermeld op de website, maar ontvangen geen logo’s etc. van de vereniging voor commercieel gebruik.
  • Sympathisanten hebben geen stemrecht. 

Wil je sympathisant van de VViN worden? Neem contact op met ons secretariaat.