Wil je met jouw bedrijf ook profiteren van de meerwaarde van de VViN?

Check dan onze toelatingscriteria:

  • Je bedrijf is gecertificeerd volgens ISO-17100 en/of ISO 18841.
  • Je bedrijf is minimaal een jaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de Belastingdienst.
  • Uit de omschrijving van de kernactiviteit in het handelsregister blijkt duidelijk dat je bedrijf vertaaldiensten en/of tolkdiensten aanbiedt.
  • Je bedrijf is gevestigd in Nederland.
  • Je bedrijf heeft de afgelopen drie jaar niet in staat van surseance verkeerd.
  • Je bedrijf onderschrijft de statuten, de gedragscode en het huishoudelijk reglement van de VViN.

ISO 17100 / ISO 18841 als instapeis

Kwaliteitsborging is vanaf de oprichting van de VViN een belangrijk aandachtspunt geweest.
De VViN heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van internationale normen voor vertaaldiensten – eerst op Europees en vervolgens op mondiaal niveau.

Sinds 2021 is certificering volgens ISO 17100 en/of ISO 18841 een vereiste voor het lidmaatschap.
VViN biedt haar leden ondersteuning bij de ISO-certificatie.