Met een tolk- of vertaalbureau dat het VViN-logo voert, kies je voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

  • Elk VViN-lid is ISO-gecertificeerd.
  • Elk VViN-lid houdt zich aan de gedragscode van de VViN.
  • Je mag rekenen op duidelijke afspraken over kosten en levertijden.
  • Ben je niet tevreden en kom je er niet uit met het VViN-bureau, dan kun je terugvallen op de geschillenregeling van de VViN.

 

Elk VViN-bureau is anders. Onze leden verschillen in omvang en dienstenaanbod, hebben vaak een eigen specialisme en bepalen hun eigen tarieven. Wat ze gemeen hebben, is dat hun werkwijze voldoet aan de ISO-normen voor tolk- en vertaaldiensten, dat ze continu streven naar verdere professionalisering en dat ze zich houden aan de gedragscode van de VViN.

Algemene Voorwaarden
De VViN heeft Algemene Voorwaarden opgesteld, waar haar leden gebruik van kunnen maken. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482690.

Veel VViN-leden hanteren deze voorwaarden, maar omdat ze niet altijd aansluiten op de specifieke dienstverlening van een afzonderlijk bedrijf, zijn er ook leden die hun eigen Algemene Voorwaarden hanteren.

Vraag dit na bij het bureau waar je mee gaat werken.

ga naar het ledenoverzicht