Toelatingscriteria

Waarom de VViN?
De VViN is de enige brancheorganisatie voor vertaalbureaus in Nederland en zet zich in voor continue verbetering van:

  • de kwaliteit van de dienstverlening van Nederlandse vertaalbureaus;
  • (inter)nationale samenwerking en kennisdeling binnen de vertaalbranche;
  • het creëren van een gunstig ondernemersklimaat voor haar leden in Nederland.

Vertaalbureaus vormen het hart van de samenwerking binnen de vertaalbranche, en zijn dus bij uitstek de plek om te werken aan de kwaliteit van het eindproduct. Niet alleen de vertaalbureaus hebben daarom baat bij de doelstellingen van de VViN, maar ook de vertalers die voor vertaalbureaus werken, de instellingen die de vertalers opleiden, en afnemers van vertaaldiensten bij vertaalbureaus, zowel particuliere klanten als overheidsinstanties.

ISO 17100 als instapeis
ISO-certificatie heeft vanaf de oprichting van de VViN een belangrijke rol gespeeld. Onlangs hebben haar leden vastgesteld dat certificering volgens ISO 17100 (de enige norm voor de vertaalbranche) vanaf 2020 een vereiste zal zijn voor vaste leden, en vanaf 2018 een instapeis wordt voor nieuwe leden.

VViN ondersteunt haar leden bij de ISO-certificatie door het aanbieden van workshops en een checklist.

Toelatingscriteria

Voor het lidmaatschap gelden de volgende toelatingscriteria:

1.       Het vertaalbureau is ISO-17100 gecertificeerd. Als bewijs van deze certificering zal het meest recente certificaat op verzoek aan het secretariaat worden toegestuurd.

2.      Het vertaalbureau onderschrijft de statuten, de gedragscode en het huishoudelijk reglement van de VViN.

3.      Het vertaalbureau is minimaal een jaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de Belastingdienst. In de omschrijving van de kernactiviteit moet de relatie tot vertaalwerkzaamheden duidelijk zijn verwoord; een recent uittreksel dient aangeleverd te worden bij aanmelding.

4.      Het vertaalbureau is gevestigd in Nederland.

5.      Het vertaalbureau heeft de afgelopen drie jaar niet in staat van surseance verkeerd.

Taken van de VViN

De VViN legt zich toe op de volgende taken om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren:

1.       Het onderhouden van relevante contacten in de branche, waaronder collega-brancheorganisaties, overheidsinstellingen, vakbonden, en vertaalopleidingen aan hogescholen en universiteiten.

2.      Het ondernemen van activiteiten voor de belangenbehartiging van haar leden en de branche als geheel.

3.      Deelname aan organisatie van congressen, zoals het Tolk- en Vertaalcongres.

4.      Het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten over actuele onderwerpen in de vertaalwereld en de portefeuilles van het VViN-bestuur.

5.      Het organiseren van ledenvergaderingen en het vaststellen en bijhouden van toelatingscriteria, een gedragscode en een klachtenregeling c.q. geschillencommissie.

VViN heeft u nodig!

Een grote achterban is van nodig voor de VViN om de belangen van haar leden en andere betrokkenen in de vertaalbranche voldoende te kunnen behartigen. Bent u geïnteresseerd in de VViN? Neem dan contact op met ons secretariaat: info@vvin.nl.